Ålhus kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ålhus kirke

Ålhus kirke

På stedet har stået en stavkirke fra 1100-1200-tallet. I 1795 var stavkirken så brøstfældig, at sognets beboere krævede, at kirkeejeren byggede en ny kirke. I kirken ses en del inventar fra den gamle kirke. En jernbeslået dør menes at stamme fra middelalderkirken, måske er den oprindelig. Altertavlen fra 1691 har et maleri med Korsfæstelsen, hvor Kristus på korset er en kopi efter et maleri af Rubens fra 1610. Alterbordet af klæbersten er fra den gamle kirke og kan muligvis også være oprindeligt. Prædikestolen fra 1640 har bemaling fra 1703. Døbefonten er fra middelalderen. Kirken har haft et relikviekors, som nu er på museum i Oslo. Efter lovændringen i 1851 skulle kirken udvides fra 168 pladser til 263 pladser, men kirkeejeren nægtede at ofre mere på kirken og overlod den til kommunen, som aldrig har foretaget udvidelsen.

Ved besøget var kirken lukket, da kørte forbi på vej rundt langs Sognefjorden. I tobindsværket ""På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane" (Selja Forlag 2000 ISBN 82-91722-13-7 og ISBN 82-91722-14-5) kan man læse om Ålhus kirke og andre kirker i området. De åbne kirker kan man finde internetsiden Vejkirker.

Vejkirker i Norge findes på nedenstående link under Den norske kirke, brochuren bliver ikke mere trykt. Nederst på siden står "Her er oversikten over veikirker og åpne kirker", tryk på dette link, en liste over norske kirker kommer frem, i højre side står "Vis detaljer", tryk på dette link og se adresse samt åbningstider, her kan også stå en henvisning til kirkens hjemmeside. De kirke som er åbne holder ofte kun åbent i juni-juli, det er derfor en god idé at undersøge åbningstiderne, inden man begiver sig ud i landskabet.

Vejkirker i Norge