Links

Opdateret d. 30.1.2009

Tilbage til Nordens kirker

Der findes en række gode databaser at besøge i forbindelse med Kirker i Norden. Her et udpluk som kan anbefales, der findes flere, og efterhånden som jeg får kikket lidt nærmere på dem, vil jeg medtage dem i denne liste. Nogle gange bliver adresserne ændret, i så fald er der ofte henvisninger til den nye adresse, men skulle dette ikke være tilfældet og har jeg ikke opdaget ændringen, så prøv med nogle af de store søgemaskiner.

På hjemmesiden om Gravsten og Epitafier forklarerer bibliotekar Ane Krogh Nielsen våbenmærkerne på epitafierne og opstiller de enkelte personers anetavler. Når vi besøger en kirke går vi ofte forbi de uforståelige og lidt prangende epitafier og gravsten og overser den spændende historie de fortæller, en historie som er en del af kirkens og Danmarks historie. På denne side får vi nøglen, som kan låse døren op til denne del af historien. Tryk på nedenstående link, tryk på Kirker, tryk på det første bogstav i kirkens navn, for bykirker dog byens navn, hvert gravminde i kirken har sin egen indgang, holder man markøren hen over linket, kommer en lille seddel frem med navnet på, hvem epitafiet eller gravstenen er lagt over.

Gravsten og epitafier

Kort til kirken er en glimrende side, som dels har koordinater til danske kirkers placering på kortet og dels har postadresser og links til relevante sider, desuden kan man på fanebladet Satellit se et billede af kirken fra oven.

Kort over kirker i Danmark

På siden Malede epitafier i danske kirker viser Dorothy Jones de malede epitafier i vores kirker med vægtning på borlige epitafier fra 1600-tallet. Disse epitafier giver især et spændende indblik i tidens klædedragt. Siden er under opbygning men har allerede et rigt udvalg af epitafier. Tryk på nedenstående link for at komme til siden.

Malede epitafier i danske kirker

På Wikipedia er man i gang med at opbygge en database over danske kirker. Har man lyst, kan man tilmelde sig og deltage i opbygningen, enten med tekst eller billeder. På Commons kan man ofte finde flere billeder fra de enkelte kirker, der linkes fra Wikipedia til Commons. Der er flere indgange til kirkedatabasen, men nedenstående link er en god indgang. Støder du på en påbegyndt artikel uden tekst eller billeder, kan du jo selv bygge videre, en del hjemmesider har stillet deres tekst og billeder til rådighed for opbygningen af Wikipedias kirkedatabase, bl.a. har vi på Nordens kirker stillet vores billeder og tekst til rådighed for Wikipedia. Fra disse sider kan alle frit benytte tekst og billeder til opbygningen af de enkelte sider, man behøver altså hverken at forfatte eller fotografere for at være med i opbygningen, men har man et godt indlæg, er det en god idé at skrive det, med tiden kan det blive en god samling af oplysninger.

Kirker i Danmark på Wikipedia

Sogneportalen er en søgemaskine til de enkelt kirker. Her kan man søge på kirkens navn og få oplyst placering på kort samt evt. telefonnummer til præst, kirkeværge eller graver. Har kirken en hjemmeside bliver man automatisk ført videre.

Sogn

Folkekirkens hjemmeside kan man tilsvarende finde oplysninger om de enkelte kirker, det er ikke altid, man finder dem gennem Sogneportalen, så prøv også Folkekirkens hjemmeside.

Folkekirken

Kirkefondets hjemmeside kan man se, hvilke kirker der er med i systemet med Vejkirker. Her kan man se åbningstider etc.

Kirkefondet

Svenska kyrkan har også en hjemmeside, hvor man kan komme frem til en søgemaskine over svenske kirker, flere har hjemmesider, så det er et forsøg værd. Desuden kan man her finde oplysninger på de enkelte kirker, hvis man skal på tur til Sverige, det er en god ide at kontakte kirkerne inden man tager af sted, da de ændrede forhold omkring de svenske kirker har medført en ny struktur. Personalet og styrelsen er utroligt imødekommende og det lykkes for det meste at få en aftale, flere steder har man i sommerperioden åbent med rundvisning og en kaffetår, også det er en positiv oplevelse.

Svenska kyrkan

Kunstindeks Danmark Skal man finde oplysninger om kunstnere og deres værker, især nyere kunstnere, kan man benytte Kunstindeks Danmark, som er udarbejdet under Kulturarvstyrelsen. Tryk på nedenstående link og benyt sidens søgemaskine

Kunstindeks Danmark

På den store database Kalkmalerier i danske kirker ledet af Bolvig for Københavns Universitet får man adgang til et stort billedmateriale og flere interessante oplysninger om danske kalkmalerier. Siden er under stadig udvikling og er spændende at besøge, bl.a. er der links til en række interessante middelaldersider. Desværre er siden p.t. i økonomiske vanskeligheder, man kan stadig se alle billeder, men vil man have adgang til tekst eller forstørrelser, må man melde sig ind i støtteforeningen, det koster 250 kr. om året.

Kalkmalerier i danske kirker

Nationalmuseets hjemmeside er ligeledes interessant at besøge, der er en fin samling af billeder med oplysninger, som kan findes gennem sidens søgemaskine.

Nationalmuseet

Det store værk om Danmarks kirker har også fået sin egen hjemmeside, hvor man kan følge med i udgivelsen og få flere gode oplysninger.

Danmarks Kirker

Historiska museet i Stockholm har en glimrende hjemmeside med mange interessante artikler om middelalderen. Hjemmeside er blevet fornyet, så nu skal man gå nye veje for at finde billeder fra de svenske kirker. Nederst i højre hjørne vælger man "Sök i samlingarna". I den venstre spalte under Sök vælger man Föremålsbildar. I rubrikken "Landskap" vælger man område, f.eks. Skåne, derefter vælger man sogn under rubrikken "Socken" og trykker på "Sök". Man kan også benytte "Temasidor" / "Sockensidan" og vælge landskab og sogn, så får man en liste over de forskellige indekseringsmuligheder. Desværre er den tidligere opstilling af kirkeinventaret for tiden væk, vi må håbe den kommer tilbage, når siden er fuldt opbygget.

Historiska museet

Databasen med Middelalderlige altertavler i ved Sissel Plathe og Jens Brun er nu udvidet til at gælde hele Danmark, projektet er dog under udarbejdelse, og foreløbig er kun Fyn rimeligt repræsenteret. På siden findes gode oplysninger om middelalderlige altertavler. I søgemaskinen "Søg i hele databasen" kan man finde frem til altertavlen i de enkelte kirker.

Middelalderlige altertavler i Danmark

Den norske katolske hjemmeside kan man finde mange nyttige oplysninger om helgenlegender, datoer for fejring af martyrer og helgener, en paveliste samt andre begivenheder inden for den katolske kirke, som har været vigtige, dengang Norden var romersk-katolsk.

Den norske katolske hjemmeside

I databasen Kirker i Danmark har nyhedsgruppen dk.videnskab.historie.genealogi samlet billeder og oplysninger om danske kirker. Siden er under opbygning men er nyttig at besøge p.gr.a. af flere henvisninger.

Kirker i Danmark

På hjemmesiden for Ålborg stift kan man se billeder fra stiftets kirker. Siden er under opbygning, men der er allerede et bredt udsnit af stiftets kirker. Billedmaterialet er fornemt, og siden er glimrende bygget op med supplerende tekstmaterialer. Tryk på nedenstående link og søg under Kirker eller under Provstier.

Ålborg stift

På siden Sognekirke.dk har Annedorte Vad bl.a. opbygget en liste over helgener, som man møder i danske kirke. Siden har desuden kort og flere kirkefremvisninger samt et indeks over djævlefremstillinger i danske kalkmalerier.

Sognekirke.dk

På nedenstående link til Grænseforeningen kan man finde en række henvisninger til kirker i Slesvig samt flere nyttige forklaringer.

Grænseforeningen

Siden Middelalderinfo giver en hel masse spændende oplysninger om middelalderen, ikke blot om kirker og religion men også om dagliglivet.

Middelalderinfo

Siden Danske konger giver oplysninger om de danske konger fra Christian I til Frederik VII samt om tidens stormænd.

Danske konger

På siden Horsens klosterkirkes historie kan man få et detaljeret indblik i bygningens historie, især er artiklen om Thranes emblemmalerier interessant.

Horsens klosterkirkes historie

Kirker på Cofman.com. Cofman er et feriehusudlejningsfirma, som har samlet forskellige attraktioner på deres hjemmeside, bl.a. en meget fyldig oversigt over de danske kirker med en kortfattet forklaring. Tryk på nedenstående link og se listen over danske kirker på feriehusportalen.

Kirker på Cofman.com

På siden Danmarks konger kan man læse om de danske konger fra Gorm den Gamle til Margrethe II. Her er desuden afsnit om de danske sagnkonger, en side om Jelling og en side om vikingernes møde med kristendommen.

Danmarks konger

Århus Universitet har udgivet en side med Romansk stenkunst. Den består primært af tegninger fra slutningen af 1800-tallet udført af bl.a. F.Uldall, Magnus Petersen og Kornerup, desuden vises en række fotografier af romansk stenkunst i Danmark, især fotografier af Mackeprang fra begyndelse af 1900-tallet er interessante. Tryk på nedenstående link og kom frem til siden

Romansk stenkunst

Ærø turistforening har samlet en side med oplysninger om kirker på Ærø.

Ærøskirker

Slesvig i middelaldersammenhæng bør kaldes Sydslesvig, da ældre kilder ofte bruger denne betegnelse. Desuden bør kirkerne nævnes ved både det danske og det tyske navn, da det ellers kan skabe forvirring. Da vi opfordre til at besøge kirkerne, mener vi det er klogest at beholde de nuværende bynavne, da det eller kan være besværligt at finde dem. Men vi vil bestræbe os på at sætte de gamle danske navne i parentes, så man kan finde byerne efter de gamle kilders benævnelser. På nedenstående links kan man finde en nøgle til de tidligere danske navne på de nuværende tyske kirker.

Sydslesvigske kirkenavne

I forbindelse med udgivelsen af Danmarks kirker har man nu åbnet en blog, hvor medarbejderne kan fortælle om arbejdet og samtidig komme med tilføjelser. Det er en fantastisk god idé, et værk der er 75 år gammelt kan jo ikke være helt nutidssvarende, der opdages hele tiden noget nyt eller forskningen ændrer synspunkt. Kombinationen mellem bogudgivelser og en internetblog er glimrende, hermed anbefalet. Man kan bestille et abonnement, der fortæller, hver gang bloggen fornyes.

Nationalmuseets Kirkeblog

På Rigsantikvarämbetets hjemmeside kan man finde mange interessante fotografier fra gamle restaureringer. Tryk på nedenstående link, skriv et emne (f.eks. kirkens navn) i rubrikken "Sök med fritext" og tryk på Sök.

Rigsantikvarämbetets hjemmeside