Nordens kirker

Til denne sides brugere.

Peter Bondesen er desværre afgået ved døden d. 5 marts 2009. Han efterlader sin kone Hideko, to sønner og fire børnebørn. Vi vil gerne takke alle brugere på denne side, og vi håber at I fortsat kan få glæde af indholdet. Denne side har igennem mange år været Peters store projekt. Et projekt som desværre ikke blev færdiggjort. Han har efterladt en større mængde lysbilleder, med kirker som motiv. En del af dem forefindes allerede på denne side, men flere er ikke blevet skannet eller efterbehandlet. Hvis nogen skulle have interesse i at overtage disse og eventuelt denne side, så er I velkommen til at henvende jer på

Hideko@mail.dk

Se også Hideko Bondesens hjemmesider med egne malerier, og Peter Bondesens hjemmesider med Akutagawas noveller og lidt om japansk kultur.

Hideko Bondesens hjemmeside

Akutagawa, en japansk forfatter

Explanation in english

Egens kirke på Djursland med udsigt over Kalø Vig

En tur i det danske landskab kan med stor fornøjelse suppleres med besøg i vore mange kirker. Her kan man opleve de mange kulturskatte som generationer har skabt og som kan fortælle os om tidernes åndsliv. Vi har selv haft stor glæde af disse besøg og håber, denne side kan inspirere andre til at opsøge disse oplevelser. Skulle emnet fænge, kan man søge videre i Skåne og Slesvig samt på Gotland, hvor vi også har haft mange gode oplevelser. Kirkerne er ofte åbne, når kirkens ansatte er i nærheden af kirken, ellers kontakt de ansatte, vi er altid blevet modtaget med stor hjertelighed, når vi henvender os. Ved de danske kirker er der for det meste et opslag med adresser og telefonnumre på kirkens ansatte samt medlemmer af menighedsrådet, især kan kirkeværgen være en interessant person at kontakte, vedkommende har ofte stor viden om kirken og dens historie.

God fornøjelse. Hideko og Peter Bondesen

Så begynder forberedelserne så småt til sommerens kirketogter. Der er fortsat mange oplevelser at hente i det danske landskab, og skulle rejsen gå til Sverige, Norge eller Slesvig kan man også se spændende kirkekunst. På denne side kan man få en lille appetitvækker og på de nyeste sider også en henvisning på kortet. I denne måned viser vi spændende kalkmalerier fra senmiddelalderen i Smørum kirke samt tidlige kalkmalerier i Alsted kirke. I Nørre Søby kirke på Fyn skal vi se fornem heraldik. I Hæstrup kirke i Vendsyssel kan man se en altertavle malet af Poul Høm i 1950. Torsted kirke har flere stenmestermærker og god stenkunst. Torsted Frimenighedskirke har en altervæg malet af Troels Trier i 1948. Hammer kirke har en fornem Mariafigur. En tur til Bosjö kloster i Skåne er en stor naturoplevelse og en spændende historisk oplevelse. Rylskov kirke i Slesvig har fine træskærerarbejder.

Det gamle Ringkøbing amt, også kaldet Nordvestjylland i De danske Kirker har vi forsømt. Det vil vi nu råde bod på, de næste måneder vil vi vise en række af områdets store og små kirker. I denne måned viser vi den fornemme Stadil kirke med et gyldent alter. Desuden viser vi Asp kirke, Ellebæk kirke, Sir kirke, Vemb kirke og Finderup kirke. God fornøjelse.

Vi har tidligere nævnt siden Kort til kirken men vil atter gøre opmærksom på denne glimrende side, som dels har koordinater til danske kirkers placering på kortet, dels har postadresser og links til relevante sider og endelig kan man på fanebladet Satellit se et billede af kirken fra oven. Fra denne måned har vi sat et link til kortet ind på hver kirke. De tidligere kirker vil efterhånden også få indsat links, men indtil da kan man finde koordinaterne under Alfabetisk list på siden.

Kort over kirker i Danmark

På Wikipedia har man påbegyndt en database over danske kirker, alle kan deltage i udviklingen af denne database. Har I lyst, så find Wikipedia under Links på denne side. Vi har givet tilladelse til benyttelse af tekst og billeder fra denne side til opbyggelse af Wikipedias kirkedatabase, så mangler I tekst eller billeder, kan I kopiere fra Nordens kirker, senere kan I erstatte det med jeres eget materiale.

Månedens kirker

Denne side vil blive opdateret månedligt. På siden med Månedens kirker er kirker med sort tryk og understregning links til månedens kirker, kirker med brunt tryk og uden understregning er kirker som vises næste måned, kirker som tidligere er vist kan man finde ved at trykke på Tidligere viste kirker. De tidligere viste kirker vil løbende blive opdateret.

Tidligere viste kirker

Den geografiske inddeling af Danmark følger inddelingen i De danske Kirker (Gad, 1970), numrene foran landsdelen refererer til værkets bind. De danske kirke er ikke længere lagt ind under herreder men provstier, som adskiller sig fra herredsinddelingen. Imidlertid refereres der ofte til herredsinddelingen i bøger om kirkehistorie og kalkmalerier, som i De danske Kirker (Gad) og Danmarks kirker (Nationalmuseet), derfor har vi bibeholdt denne inddeling, idet flere kirker har samme navn.

Hjemmesiden Gravsten og Epitafier kan anbefales som et vigtigt redskab til at forstå denne del af kirkeinventaret. Bibliotekar Ane Krogh Nielsen forklarer våbenmærkerne på epitafierne og opstiller de enkelte personers anetavler. Når vi besøger en kirke springer vi ofte de uforståelige og lidt prangende epitafier og gravsten over og overser den spændende historie, de fortæller, en historie som er en del af kirkens og Danmarks historie. På denne side får vi nøglen, som kan låse døren op til denne del af historien, tryk på nedenstående link.

Epitafier og gravsten

Efterhånden er der kommet mange hjemmesider om kirker og kirkunst samt om middelalderen. I beskrivelsen af de enkelte kirker forsøger vi at henvise til sider, der har relevans for netop denne kirke. På den nedenstående side med Links samler vi nogle af de sider, som har mere generel interesse. Siden bliver løbende opdateret.

Links

Kommentarer og spørgsmål til siden kan sendes til

Peter Bondesen

Webmaster

Paul Bondesen

Denne side er udarbejdet i WebWriter som kan hentes på adressen

http://www.stoneware.dk/

Opdateret d. 28.5.2009