Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Korets nordmur

Norddør med romansk portalindfatning (1)

Norddør med romansk portalindfatning (2)

Norddør med romansk portalindfatning (3)

Norddør med romansk portalindfatning (4)

Kirkens sydmur

Skibet set mod øst

Krucifiksgruppe på alteret

Predella (1)

Predella (2)

Gravsten opsat på søndre sideskibs østvæg

Prædikestol

Orgel

Kalkmalerier over skibets arkadebue mod søndre sideskib (1)

Kalkmalerier over skibets arkadebue mod søndre sideskib (2)

Kalkmalerier over skibets arkadebue mod nordre sideskib (1)

Kalkmalerier over skibets arkadebue mod nordre sideskib (2)

Kalkmalerier over skibets arkadebue mod nordre sideskib (3)

Kalkmaleri i nordre sideskib, Barbara

Kalkmalerier ved den nordre nedgang til koromgangen (1)

Kalkmalerier ved den nordre nedgang til koromgangen (2)

Kalkmalerier ved den søndre nedgang til koromgangen

Døbefont