Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nord

Kirken set fra sydøst

Kirken set fra syd

Skibet set mod øst

Altervæg

Alter

Altertæppe

Prædikestol

Døbefont

Krucifiks

Skibet set mod vest

Orgel