Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra vest

Kapitæl ved vestindgangen

Udsigt fra kirken

Trærelieffer på nordvæggen (1)

Trærelieffer på nordvæggen (2)

Trærelieffer på nordvæggen (3)

Trærelieffer på nordvæggen (4)

Trærelieffer på nordvæggen (5)

Trærelieffer på nordvæggen (6)

Trærelieffer på nordvæggen (7)

Trærelieffer på nordvæggen (8)

Trærelieffer på nordvæggen (9)

Trærelieffer på nordvæggen (10)

Trærelieffer på nordvæggen (11)

Trærelieffer på nordvæggen (12)

Trærelieffer på nordvæggen (13)

Søjle med trærelieffer (1)

Søjle med trærelieffer (2)

Søjle med trærelieffer (3)