Ubjerg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ubjerg kirke

Ubjerg kirke

Tønder-Højer-Lø hr., Tønder amt, Ribe stift. Sønderjylland. Apsis og kor er opført i romansk tid af teglsten over en skråkantsokkel, som kun spores svagt. I romansk tid har man påbegyndt et skib, hvis østre hjørner ses. Det nuværende skib blev opført år 1300 og er bredere end det oprindeligt planerede. Kirken blev gennemgribende ombygget i 1595, ved ombygningen blev apsismuren forhøjet. Apsis og kor er nu pudset og skibet skalmuret, så bortset fra enkelte romanske vinduer er ingen detaljer synlige i dag. Tagrytteren er fra 1857. Kirken blev istandsat i 1962. Ved kirken ligger præstegården, som skulle være en af landets ældste.

Skibet set mod øst

Loftmaleri i skibet

Døbefont

Ved ombygningen i 1595 blev apsishvælvet og apsisbuen fjernet, koret fik en femsidet afslutning mod øst og fladt træloft. Den rund korbue er bevaret med affasede kragbånd. Skibet har fladt træloft, som i 1747 fik malet udsmykning med tre store kartoucher, motiverne er Syndefaldet, Korsfæstelsen og Dommedag, loftsmaleriet blev istandsat i 1942. Altertavlen i senbarok er fra 1743. Over korbuen hænger et sengotisk korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1500-tallet. To helgenindefigurer fra en sengotisk altertavle er nu opstillet som sidefigurer til korbuekrucifikset. Prædikestolen i rokoko er fra 1783. På nordvæggen er opsat et tidligere pulpiturs panelværk med malede dyder og portræt af giveren Johs. Vierheller. Pulpituret i skibets vestende med malerier af Kristus og apostlene er fra 1747. Seks store malerier fra 1700-tallet med bibelske motiver er ophængt i kirken. En stor del af stoleværket fra 1774 er bevaret.

Den romanske granitfont har arkader på kummen og kapitælformet fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Kummen alene prydet med arkader - Med kapitælformet fod.