Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Herregården Trollenäs

Trollenäs kirke set fra Näs gamle kirke

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Altertavle

Apsidens nordside (1)

Apsidens nordside (2)

Apsidens nordside (3)

Apsidens nordside (4)

Vievandskar i koret

Korets sydøsthjørne

Korets sydvesthjørne

Korbuen mod nord

Korbuen mod syd

Udsmykning over korbuen

Skibets nordøsthjørne

Gravsten over Tage Ottesen Thott og Else Ulfstand

Epitafium-ruin for Anders Thott og Lisbeth Rosenkrantz

Gravsten over Erik Ottesen Thott

Gravsten over Anders Stigsen Thott og Karen Rosensparre

Gravkapel for Niels Trolle og Anne Trolle

Døbefont