Tømmerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tømmerup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tømmerup kirke

Ars hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kirken er opført i romansk tid af kampesten, dækket af grusblandet mørtelpuds. Den romanske kirke bestod af kor med flad altervæg, skib og et påbegyndt tårn. I koret er der spor af romanske vinduer mod øst og nord. Norddøren kan ses i murværket. I 1400-tallet fik korgavlen kamtakker og blændinger, samtidig opførtes sakristiet mod nord, våbenhuse mod nord og syd samt tårnet, våbenhuset mod syd og tårnet fik kamtakkede gavle med blændinger. I 1876 fandt man på kirkegården et sølvbæger med de tre første tegn af runealfabetet, bægret findes nu på Nationalmuseet.

Den runde korbue er bevaret med kragbånd. I triumfvæggen ses aftryk af den oprindelige tagstol, tydeligst ses dette på korets vestvæg. I 1400-tallet fik kirken indbygget hvælv. Det murede alterbord står frit foran østvæggen. Altertavlen i renæssance fra 1623 har storvinger og søjler med prydbælter, malerierne er formodentlig oprindelige, tavlen tillægges Kalundborg-værkstedet, som formodentlig også har udført prædikestolen fra 1616.

I 1942 blev kirkens indre restaureret, ved den lejlighed afdækkede man kirkens kalkmalerier, de blev restaureret af E. Lind i 1945 og genrestaureret af R. Smalley og P. Bøllingtoft i 1985. Kalkmalerierne dateres til 1250-75 men er måske senere. I korbuens top ses Korslammet i medaljon, i nordre vange ses en engel over arkader med Maria og Johannes, i søndre vange ses en engel over arkader med Peter og Paulus. På triumfvæggen set fra koret kan man mod syd se en stående figur mod nord en alterscene, desuden ses ornamentfriser og øverst afskæringen til det flade loft.

På skibets nordvæg har man afdækket to scener, der tolkes som Erik Plovpennings martyrium. Ifølge legenden blev kongen fanget af hans bror Abel i Slesvig og druknet på Slien 9. august 1250. Kalkmalerierne dækkes delvist af de sekundære hvælv men mod øst ser man Erik Plovpenning modtage en oblat efter han har skriftet for en gejstlig (delvist skjult bag hvælvet), inden han føres ud på Slien. Mod vest ses selve ugerningen, hvor Abels mænd kaster kongen i floden. I Danske Kalkmalerier bind 2 (Nationalmuseet 1987 ISBN 87-7241-629-7) skriver Henrik Græbe en artikel s.190 om kalkmalerierne i Tømmerup kirke og forbindelsen til Erik Plovpenning og forsøget på at få ham helligkåret. Erik Plovpennings lig blev fundet ved Brodersby kirke, som ligger tæt ved en bugtning på Slien. I Slesvig Domkirke opbevares nogle lænker, som ifølge legenden blev fundet på Erik Plovpennings lig.

I Ringsted Sankt Bendts kirke ser man mordet på Erik Plovpenning i korsskæringens kalkmalerier, her indgår de i et politisk budskab, der formodentlig skal forsvare dronning Agnes (Erik Klippings hustru) og hendes ret til at regere på vegne af sønnen Erik Menved efter Erik Klipping blev myrdet 1286 i Finderup lade. Erik Menved var efterkommer af Valdemar den Store og Tømmerup kirke har muligvis været ejet af Esben Snarres datter Ingeborg og dermed hørt til Hviderne, der støttede Valdemar. Kalkmalerierne i Tømmerup har måske været en del af det magtpolitiske spil i sidste halvdel af 1200-tallet som førte til mordet i Finderup lade, en af Danmarks store kriminalgåder, som endnu ikke er løst.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Tømmerup kirke

Den romanske granitfont har glat kumme og rund, svajet fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen, varianter C.