Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Vestportalen

Tympanon over vestportalen

Bronzedør

Skibet set mod nordøst

Alter

Altertavle af A.Ender

Maleri af Hunæus

Den gamle udsmykning i sakristiet

Nordre korsarms glasmalerier

Nordre korsarms glasmalerier, Jesus og synderinden

Nordre korsarms glasmalerier, Fødslen

Nordre korsarms glasmalerier, Gethsemane

Søndre korsarms glasmalerier, Opvækkelsen af Jairus datter

Søndre korsarms glasmalerier, Korsfæstelsen

Søndre korsarms glasmalerier, Kristus som dommer

Udkast til glasmalerierne ophængt i sakristiet