Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Brønd syd for kirken

Vestparti

Nordre korsarm set fra nord

Ingemans gravsted

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Korbuekrucifiks

Korgitter

Orgel

Lægbrødrenes gamle indgang

Kalkmaleri på søndre sideskibs sydvæg. Korsbæring

Romansk gravsten med bispestav i nordre sideskib

Lægfolks indgang i nordre sideskib mod vest

Nordre sideskib kalkmaleri på 1.pille mod midterskibet, Cisterciensermunk

Nordre sideskib kalkmalerier på 5.pille mod midterskibet, Korsfæstelsen og Erasmus

Nordre sideskib kalkmaleri på 6.pille mod midterskibet, Kristoffer

Nordre sideskib, Epitafium over Hofmester Falk Gjøe (død 1653)

Nordre sideskib, Christian Friis kapel

Nordre sideskib, Christian Friis kapel

Nordre korsarm, Jørgen Rosenkrantz epitafium (1)

Nordre korsarm, Jørgen Rosenkrantz epitafium (2)

Nordre korsarm, Jørgen Rosenkrantz epitafium (3)

Nordre korsarm, Andreas Laales gravsten

Koret bag alteret

Koret bag alteret, Absalons grav (1)

Koret bag alteret, Absalons grav (2)

Bog om åbningen af Absalons grav (1)

Bog om åbningen af Absalons grav (2)

Bog om åbningen af Absalons grav (3)

Bog om åbningen af Absalons grav (4)

Koret bag alteret, Tumba over Christoffer II og Eufemia (1)

Koret bag alteret, Tumba over Christoffer II og Eufemia (2)

Koret bag alteret, Valdemar Atterdags sarkofag

Mindeplade over Oluf på korets østvæg

Korets sydvæg, gravsten over abbed Henrik Tornekrans

Korets nordvæg, Epitafium over Mogens Høg (1)

Korets nordvæg, Epitafium over Mogens Høg (2)

Adelsvåben på skibets sydvæg fra øst (1)

Adelsvåben på skibets sydvæg fra øst (2)

Adelsvåben på søndre korsarm sydvesthjørne

Adelsvåben på nordre korsarm østvæg