Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibets vestende set fra syd

Skibets vestende set fra syd

Reliefkvader i korets sydmur

Gravsten i korets sydmur

Skibets nordmur mod vest

Skibet set mod øst

Altertavle

Kor og skibets 1.fag med datering i hvælvet

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Kalkmalerier i søndre tværskibs sydhvælv

Søndre tværskib, svikkelmalerier mod nordøst

Gravsten i skibets vestende

Skibet set mod vest

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Beckets hjemkomst (1)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Beckets hjemkomst (2)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, , mordet på Becket

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Kain og Abels ofring i østvinduet (1)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Kain og Abels ofring i østvinduet (2)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Kain og Abels ofring i østvinduet (3)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Engel, Helligåndsdue og donator i vestvinduet (1)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Engel, Helligåndsdue og donator i vestvinduet (2)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, Engel, Helligåndsdue og donator i vestvinduet (3)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, frise med månedsbilleder (1)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, frise med månedsbilleder (2)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, rytterfrise (1)

Kalkmalerier på skibets nordvæg, rytterfrise (2)

Nedgang til gravkælder under koret, frilagt under restaureringen i 2002

Afdækket datering i skibets hvælv, under restaureringen i 2002

Udsmykning i hvælvet, under restaureringen i 2002

Sydkapellets hvælv, under restaureringen i 2002 (1)

Sydkapellets hvælv, under restaureringen i 2002 (2)

Sydkapellets hvælv, under restaureringen i 2002

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)