Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibets nordvesthjørne

Kirken set fra nordøst

Skibet set mod øst

Altertavle

Skibets nordvæg mod øst, niche med Sankt Agnes

Prædikestol

Norddør

Indridset skib i norddørens karm

Krucifiks i tårnbuen

Kalkmalerier i tårnrummet (1)

Kalkmalerier i tårnrummet (2)

Døbefont