Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Krumhugne sokkelsten

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Prædikestol

Døbefont med låg

Sankt Mikael

Lysekrone i skibets vestende

Orgelpulpitur (1)

Orgelpulpitur (2)