Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nord

Kirken set fra syd

Sydportal (1)

Sydportal (2)

Sydportal (3)

Tegning på kirkens sydvæg

Kirken set fra vest

Stavkirken og den nye sognekirke i landskabet

Krucifiks