Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Tårn og våbenhus set fra sydøst

Skibets sydmur

Kirken set fra nordøst

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Krucifiks

Tårnrum og pulpitur med adelsvåben

Pulpitur med adelsvåben

Skab i våbenhuset med kisteplader og sværd

Døbefont