Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kvader med figurtegning på kirkegården

Kvader med rester af løverelief i tårnets vestmur

Kirken set fra nord

Sydportal (1)

Sydportal (2)

Sydportal (3)

Sydportal (4)

Sydportal (5)

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)