Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra syd

Skibet set mod øst

Kor

Prædikestol

Opgang til prædikestol

Nordre tværskib

Gravsten i nordre tværskib (1)

Gravsten i nordre tværskib (2)

Gravsten i nordre tværskib (3)

Apsishvælv, Dommedag (1)

Apsishvælv, Dommedag (2)

Apsishvælv, Dommedag (3)

Apsishvælv, Dommedag (4)

Apsishvælv, Dommedag (5)

Korhvælv østkappe, Gudfader

Korhvælv sydkappe, Sigfrid

Korhvælv vestkappe, Helgenkonge

Korhvælv nordkappe, Bispehelgen

Korets nordvindue

Løve

Korbue (1)

Korbue (2)

Skibet 1.fag østkappe, Skabelsen

Skibet 1.fag sydkappe, Englenes fald

Skibet 1.fag vestkappe, Skabelsen af firmamentet

Skibet 1.fag nordkappe, Arbejdet

Skibet 2.fag østkappe, Delingen af jord og vand

Skibet 2.fag sydkappe, Skabelsen af dyr

Skibet 2.fag vestkappe, Syndefaldet

Skibet 2.fag nordkappe, Uddrivelsen

Skibet 3.fag østkappe, Adams skabelse

Skibet 3.fag sydkappe, Evas skabelse

Skibet 3.fag vestkappe, Gud præsenterer Adam for Eva

Skibet 3.fag nordkappe, Formaningen

Tårnbue (1)

Tårnbue (2)

Tårnbue (3)

Tårnbue (4)

Tårnrum (1)

Tårnrum (2)

Tårnrum (3)