Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibets sydmur

Korets sydmur

Romansk gravsten i korets sydmur

Våbenhusets vestvæg med kalkmalerier

Våbenhusets vestvæg, Korsfæstelsen

Våbenhusets vestvæg, Korsbæringen

Våbenhusets sydvæg, Helvedgab

Våbenhusets sydvæg, Kristoffer

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Løve over norddøren

Skibets hvælv

Skibets hvælv, rytter der sidder omvendt

Døbefont