Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Koret set fra øst

Skibets vestende set fra nord

Nordportal

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Stolegavl

Korets nordvæg

Korets nordvæg (1)

Korets nordvæg (2)

Korhvælv østkappe, Dommedag

Korhvælv sydkappe, Dommedagsengel (1)

Korhvælv sydkappe, Dommedagsengel (2)

Korhvælv vestkappe, Mikael sjælevejer (1)

Korhvælv vestkappe, Mikael sjælevejer (2)

Korhvælv nordkappe, Helvedet (1)

Korhvælv nordkappe, Helvedet (2)

Korhvælv nordkappe, Helvedet (3)

Skibets 1.fag hvælv sydkappe, Olavs sejlads

Skibets 1.fag hvælv nordkappe, Laurentius martyrium (1)

Skibets 1.fag hvælv nordkappe, Laurentius martyrium (2)

Skibets 2.fag hvælv østkappe, Sankt Georg (1)

Skibets 2.fag hvælv østkappe, Sankt Georg (2)

Skibets 2.fag hvælv sydkappe, Bebudelsen og Bebudelsen for hyrderne

Skibets 2.fag hvælv vestkappe, Kongernes tilbedelse

Skibets 2.fag hvælv nordkappe, Fremstillingen i templet (1)

Skibets 2.fag hvælv nordkappe, Fremstillingen i templet (2)

Skibets 3.fag hvælv østkappe, Elegius og Heks

Skibets 3.fag hvælv østkappe, Elegius

Skibets 3.fag hvælv østkappe, Heks

Skibets 3.fag hvælv nordkappe, Den tyvagtige kvinde (1)

Skibets 3.fag hvælv nordkappe, Den tyvagtige kvinde (2)

Skibets 3.fag hvælv nordkappe, Den tyvagtige kvinde (3)

Skibets 3.fag hvælv vestkappe, Memento Mori

Skibets 3.fag hvælv sydkappe, Sankt Stefans martyrium

Døbefont