Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirkens vestgavl og klokkestabel

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Tre figurer i norddørens niche

Mariafigur på skibets nordmur

Prædikestol

Døbefont