Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Sydkapellet set fra syd

Apsis

Skibet set mod øst

Triumfvæg mod nord (1)

Triumfvæg mod nord (2)

Triumfvæg mod nord (3)

Triumfvæg mod nord (4)

Triumfvæg mod syd (1)

Triumfvæg mod syd (2)

Triumfvæg mod syd (3)

Korbuen mod nord

Korbuen mod syd

Altertavle

Prædikestol

Krucifiks

Epitafium for Kingo og hustru

Nordkapel, epitafium (1)

Nordkapel, epitafium (2)

Nordkapel, epitafium (3)

Nordkapel, epitafium (4)

Nordkapel, figursten

Stolestader med heraldik (1)

Stolestader med heraldik (2)

Døbefont