Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kors af Erik Heide

Kirkerummet set mod øst

Glasmosaik i østgavlen

Glasmosaik i sydgavlen

Orgelpulpitur

Glasmosaik i nordgavlen

Alterparti

Døbefont

Relieffer bag døbefonten