Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nord

Skibets sydmur mod vest, kragsten

Skibets sydmur mod vest, romansk gravsten

Skibets sydmur mod vest, reliefkvader med kors indskrevet i en cirkel

Vindue øst for våbenhuset, reliefkvader med løve

Syddør

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Arkader til nordkapellerne

Våben i skibet på arkadepille mod nord

Skibet set mod vest

Stolegavl med maleri (1)

Stolegavl med maleri (2)

Herskabsstol i skibet mod sydøst

Dionysius

Kisteplader for Mogens Rosenkrantz

Kor

Korhvælv sydkappe, Dåben og Jesus til middag hos Lazarus

Korhvælv vestkappe, Lazarus opvækkelse

Korhvælv nordkappe, Evas skabelse og Formælingen

Sydkapellet set mod nord

Sydkapellets hvælv

Sydkapellets hvælv, Joakim og Anna mødes ved den gyldne port

Sydkapellets hvælv, Besøgelsen

Sydkapellets hvælv, Djævlen frister Jesus med sten

Sydkapellets hvælv, Paulus og Peter

Epitafium over Axel Rosenkrantz og Birgitte Lauridsdatter Knob (1)

Epitafium over Axel Rosenkrantz og Birgitte Lauridsdatter Knob (2)

Epitafium over Axel Rosenkrantz og Birgitte Lauridsdatter Knob (3)

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)

Døbefont (7)