Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Korets sokkel mod sydøst

Skibet set mod øst

Korbue

Korbuekragsten mod nord

Korbuekragsten mod syd

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Alterbordets forside

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Herskabstole

Skibet set mod vest

Rakkerstole i tårnrummet

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)