Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Apsis set fra øst

Niche i apsis

Kirke og kloster

Brønd i klostergården

Kirken set fra nord

Kirkegård med gravsten over nonner

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Altertavle (5)

Altertavle (6)

Korbuens nordvange

Orgelpulpitur

Epitafium over Ulfstand og Laxmand

Gravsten over Birgitte Laxmand, Peder Bille og Corfitz Grubbe

Gravsten over Poul Laxmand, Thale Ulfstand og sønnen Poul Laxmand

Gravsten over Tage Hollunger og Karen Tornekrands

Gravsten over Holger Laxmand

Døbefont