Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Reliefkvader

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Østvindue

Krucifiks på alter

Døbefont