Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra øst

Fragment af døbefont ved tårnets sydmur

Skibet set mod øst

Alterparti

Runesten i tårnrummet

Tidligere altertavle ophængt i tårnrummet

Stolegavle

Kalkmalerier i apsis (1)

Kalkmalerier i apsis (2)

Kalkmalerier i apsis (3)

Kalkmalerier i apsis (4)

Kalkmalerier i apsis (5)

Døbefont