Noter til Lus

Samtidig med, at Perry i 1853 og 1854 pressede Japan til at åbne landet for handel, forsøgte andre lande også at få indflydelse i Japan. Rusland, England, Frankrig og Holland brugte kanonbådsdiplomati, og Shogunatet måtte give efter for presset. Den indre splid i Japan gjorde, at Shogunatet var svagt, og kejserhoffets forsøg på at fravriste Shogunatet magten, gjorde situationen ustabil. Kejser Komeis hof i Kyoto krævede, at Shogunen afviste udenlandske magter og opfordrede til forsvar. Shogunen indså, det var håbløst at forhindre udenlandske magter i at få fodfæste i Japan og indgik aftaler med udlandet, i disse aftaler forpligtede Japan sig til, at udenlandske varer importeret til Japan kun måtte pålægges en meget lav told, hvorimod Japan ikke fik en tilsvarende fordel i andre lande, samt at udlændinge i Japan ikke var underlagt japanske domstole, og retssager mellem udlændinge og japanere i Japan, skulle afgøres af udenlandske dommere, disse ulige traktater blev voldsomt kritiseret og spørgsmålet om at få dem udlignet blev afgørende for japansk udenrigspolitik i lang tid derefter.

En række yngre fyrster i det sydvestlige Japan fulgte kejseren og indledte angreb på udenlandske handelsskibe. Blandt disse var familierne Satsuma, Tosa, Hizen og Chosu. Kejserhoffet fastsatte at juni 1863 skulle man angribe udenlandske fartøjer. Fyrsten af Chosu angreb udenlandske fartøjer på dette tidspunkt ved Shimonosekistrædet, og var en overgang i erklæret krig med USA, England, Frankrig og Holland. I Kyoto beskyttede shogunatets tropper kejserhoffet, der opfordrede til at vælte Shogunen, der ikke var i stand til at beskytte Japan mod indtrængen udefra, og på et tidspunkt angreb de unge fyrster Kyoto for at befri Kejseren. Dette kan virke selvmodsigende, men var de faktiske politiske forhold i datidens Japan, hvilket gør det forståeligt at landet ikke var i stand til at forsvare sig mod de ret ufarlige trusler fra bl.a. Perry. Da Shogunatet havde indgået aftaler med udlandet, forbrød de unge fyrster sig mod Shogunen ved at angribe udenlandske fartøjer, derfor sejlede man ud fra Kyoto 25. dec. 1864 for at afstraffe Chosu. Dette er baggrundshistorien for Lus. (Se også Otomis uskyld og Saigo Takamori.)